THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI HỌC SINH HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021- 2022
Văn bản liên quan
Monday, 05/12/2022 - 02:15|
Chào mừng Lễ công bố Nghị quyết số 469/NQ-UBTVQH15 ngày 15/02/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên