Monday, 05/12/2022 - 02:44|
Chào mừng Lễ công bố Nghị quyết số 469/NQ-UBTVQH15 ngày 15/02/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10